பிரம்மோஸ் ஏவுகணை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

பிரம்மோஸ் ஏவுகணை:

 • பிரமோஸ் என்பது ஒரு மீயொலிவேக சிறு இறக்கையுடன் கூடிய குறைந்த உயரத்தில் பறக்கவல்ல ஒரு வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகணை ஆகும். 
 • இது நீர்மூழ்கிக் கப்பல், கப்பல், போர் விமானம் மற்றும் தரைவழி போன்ற பல விதமான வழி முறைகளில் ஏவப்படக்கூடியது. 

உருவாக்கம்

 • இது இந்தியாவின் (DRDO) எனப்படும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பும், ரஷ்யாவின் என் பி ஓ மஷிநோஸ்ட்ரோஏணியா நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்கிய ஏவுகணையாகும்.
 • இதன் பெயர் பிரம்மபுத்திரா மற்றும் மாஸ்க்வா என்ற நதிகளின் பெயரில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது ஆகும். 

ஏவுகணை

 • இந்த ஏவுகணை உலகின் அதி வேகமாகச் செல்லக்கூடிய‌ ஏவுகணை ஆகும். இது மக் 2.5-2.8 வரை செல்லக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது.
 • இது  இரண்டு நிலை குரூஸ் ஏவுகணையாகும், 
 • இது முதல் கட்டத்தில் திட உந்துசக்தி பூஸ்டர் மற்றும் இரண்டாவது கட்டத்தில் ஒரு திரவ ராம்ஜெட் .
 • ராம்ஜெட் என்பது காற்று சுவாசிக்கும் ஜெட் இயந்திரத்தின் ஒரு வடிவமாகும், இது உந்துதலை உருவாக்க இயந்திரத்தின் முன்னோக்கி இயக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
 • இது நிலம், காற்று மற்றும் கடலில் இருந்து ஏவப்படலாம் மற்றும் வானிலை நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் இரவும் பகலும் வேலை செய்யும்.

வேகம்: 

 • ஒலியின் வேகத்தை விட 3 மடங்கு அதிகம்.
 • ஆரம்ப வரம்பு 290 கிமீ (தற்போது 400 கிமீ ஆக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat
உதவிக்கு
TNPSC EXAM MACHINE TEST BATCH தொடர்பான தகவல் இங்கு அளிக்கப்படும். (PRELIMS + MAINS)